Scholaris

10.04.2012 05:06

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 se zúčastnili vycházející žáci naší školy v doprovodu třídní učitelky a výchovné poradkyně prezentační výstavy středních škol a odborných učilišť „Scholaris 2011“, která se uskutečnila na Gymnáziu v Šumperku v době od 9 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů. Výstavu organizačně zajišťovala SCHOLA SERVIS PROSTĚJOV.

Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byla prezentace významných firem regionu, při které došlo k vizuelnímu předvedení oborů vzdělání a současně provázání vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce.

Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání.

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně