Schůzka 13.6. 2013

14.06.2013 10:04

113.6. jsme měli opět schůzku. Dnes jsme se zabývali otázkou těžiště. Nejprve jsme si vyzkoušeli, jak a kde najdeme těžiště u pravidelných těles, pak u nepravidelných a poté jsme vyráběli a zkoušeli těžiště u různých přírodnin i vyrobených hraček. Umíte například postavit vejce na špičku? Ne? My ano – ovšem nejprve vejce tajně vyfoukneme a nasypeme do něj trochu písku – a uvidíte, jak vám to půjde. Nebo těžiště u krychle – je v jejím středu. Ale my máme krychličku, která stojí i téměř jen na jedné hraně! /Pohráli jsme si s ní!/

Také jsme si vyrobili z papíru a kovové kuličky hopsajícího žabáka. V oválku je umístěna kulička – jestliže hračku spustíme z nakloněné roviny, kulička se v oválku přemisťuje a žabák se překuluje dolů.

Nebo znáte z cirkusu provazochodce. Když chodí do laně, mají vždy s sebou dlouhou tyč – sníží tak svoje těžiště co nejníže. A my jsme si vystřihli z papíru panáčka, na jeho ruce jsme nalepili dvoukoruny a pak postavili panáčka vzhůru nohama – jen opřeného nosem o špejli. A panáček pěkně stál.