Schůzka 3.5. 2013

13.05.2013 13:36

 

Co jsme dělali na dnešní schůzce?

Nejprve jsme se rozdělili na skupiny a začali si hrát s atmosférickým a hydrostatickým tlakem. Naplnili jsme skleněnou misku obarvenou vodou a do ní jsme vložili PET lahev s odříznutým dnem. Víčko na lahvi bylo pevně uzavřené. Voda se samozřejmě do lahve trošku dostala. Pak jsme odšroubovali uzávěr. A hladina vody velmi rychle začala v lahvi stoupat.

Do téže misky s vodou jsme umístili váleček plastelíny a do něj zabodli dvě /nebo i více/ sirek. Sirky jsme zapálili a rychle překryli již použitou PET lahví – opět s pevně uzavřeným víčkem. Při hoření byl spotřebován kyslík a zase se velmi rychle zvedla hladina vody v lahvi.

Do spodní odříznuté části lahve jsme pevně vmáčkli ubrousek a pak jsme tento „kelímek „ ponořili do misky s vodou. Co se stalo? Ubrousek se nenamočil!

Všechny tyto uvedené pokusy se dají vysvětlit pomocí znalostí o změnách tlaku vzduchu a vody.

A pak jsme se již dali do popíjení šumivých nápojů a výroby šumivých prášků. Při smíchání určitého množství kyseliny citronové, kypřicího prášku a moučkového cukru vyrobíte buď přísadu, která vám změní váš čaj na perlivý nápoj nebo si vyrobíte perlivý prášek jen tak na ochutnávku !