Schůzka 4.1.2013

11.02.2013 14:26

Poprvé jsme se v tomto kalendářním roce sešli 4. 1. 2013. A naše téma? Atmosferický a hydrostatický tlak. Na řadě pokusů jsme si ukázali, jak působí atmosferický tlak na PET lahev propláchnutou horkou vodou a ihned uzavřenou víčkem, jak působí tlak vody a vzduchu, jestliže ponoříme PET lahev s odříznutým dnem do nádoby s vodou a lahví přikryjeme hořící svíčky. Do jiné PET lahve jsme udělali otvory v různé výšce a lahev jsme naplnili vodou – vlivem hydrostatického tlaku voda tryskala z otvorů do různých vzdáleností.

V každém kroužku také něco vyrábíme. Dnes jsme vyráběli z PET lahve ponorku a na naší hračce jsme si objasňovali, jak funguje tento stroj ve skutečnosti.