Schůzka dne 15. 5. 2015

20.05.2015 12:47

1)      Fotografování nejlepších žáků: pátek 22. 5. 2015 1. vyučovací hodinu – 7:45 – 8:30 hod.

2)      Charitativní maraton: 29. 5. 2015, účastnický poplatek 20 Kč – lze dobrovolně zvýšit dle možností žáků, výherce – třída s nejvyšším finančním příspěvkem v průměru na žáka – sladká odměna; tematicky stejné oblečení žáků jednotlivých tříd; možnost koupě nabízených výrobků z keramiky apod.; doprovodné programy – hudební studio

3)      Adopce na dálku: dárečky pro adoptované dívky předat paní Janě Winklerové; v rámci komunitního kruhu možnost zhlédnutí DVD, zapůjčení a četba knih s uvedenou tematikou, dopisy adoptovaným dívkám – překlad do francouzštiny zajistí žákyně 9. A

4)      Sběr papíru: úterý 26. 5. 2015 od 8:00 do 16:00 hod. u vchodu do tělocvičny

5)      Seiferos – lety ptáků: čtvrtek 4. 6. 2015 od 10:15 – 11: 30 hod. na fotbalovém hřišti

6)      Školní akademie žáků 9. tříd: v pátek 26. 6. 2015 v 17 hod. pro rodiče, dop. pro žáky

7)      Komunitní kruhy: nutná pravidelnost, zaměření se na problémy žáků

8)      Pochvala žákům školy: dopravní kroužek – postup do krajského kola v Prostějově, florbalisté – 2. a 3. místo ve florbalovém turnaji  - Pohár osvobození, vystoupení recitačního kroužku ke Dni matek v Domě pečovatelské služby v Hanušovicích, uctění památky padlých sovětských vojáků u pomníku Osvobození v Hanušovicích třídou 6. B, úklid kolem školy a v jeho blízkém okolí žáky 1. stupně včetně Pear aktivistů, poděkování žákům 9. tříd za pomoc při organizování školních i mimoškolních akcí

9)      Schránka důvěry: bez připomínek, stížností a dotazů

10)  Schůzka školní samosprávy - předsedů tříd: čtvrtek 25. 6. 2015; 1. stupeň v 7:30 hod., 2. stupeň v 7:15 hod.

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy