Schůzka dne 18.12. 2014

07.01.2015 12:57

1) vánoční besídka – hodnocení programu, poděkování žákům a učitelům za přípravu

 

2) kulturní vystoupení recitačního kroužku s vánoční tematikou v Domě pečovatelské služby v Hanušovicích: 18. 12. 2014 v 10 hod.

                         

3) vánoční zpívání a recitace ve městě – vystoupení hudebního a recitačního kroužku pod vedením vedoucích kroužků – p. ředitele Ing. F. Felnera a p. učitelky PaedDr. V. Žídkové

 

4) etické dílny na II. stupni – rozpis témat a tříd, platnost od 5. 1. 2015

 

5) brännball na II. stupni – sportovní dopoledne pro žáky 6. – 9. ročníku – pravidla, rozpis

 

6) komunitní kruhy – mezilidské vztahy, bezpečná škola, jednání s cizími osobami

  

7) schránka důvěry – místo pro dotazy, připomínky, stížnosti

 

8) termín školní samosprávy: 19. 1. 2015předsedové a místopředsedové tříd: 7:45 v multimediální učebně M1

 

9) termín školní samosprávy: 26. 2. 2015 – předsedové tříd:

     I. stupeň:  7:30 hod. v kanceláři výchovné poradkyně

     II. stupeň: 7:15 hod. v kanceláři výchovné poradkyně

 

10) poděkování předsedům tříd za spolupráci v roce 2014 s přáním zdraví, štěstí, spokojenosti a školních úspěchů v roce 2015

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy