Schůzka dne 19. 1. 2015

23.01.2015 12:09

 

1)  Školní kolo v recitaci: I. a II. stupeň: čtvrtek 5. 2. 2015 ve 14 hod. ve Vv; přihlášky odevzdat do 26. 1. 2015  - za I. stupeň: p. uč. Janočkové; za II. stupeň: p. uč. Žídkové

2)   Informace k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení na střední školy s maturitou: s využitím jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky; ilustrační testy dostupné na webu: www. cermat.cz od 6. 2. 2015; podmínky přijímacího řízení: na webu jednotlivých středních škol: 31.1.2015; bližší informace pro rodiče a žáky na webu naší základní školy: www. zshanusovice.cz

3)  Testy z českého a anglického jazyka a matematiky připravené ČŠI: 9. A, 9. B: leden 2015

4)  Sběr pomerančové a citronové kůry: I. stupeň: 27. 4. 2015; II. stupeň: 28. 4. 2015; podmínky: suchá kůra bez dužniny a bez plísně se odevzdává na vrátnici základní školy

5)  Řemeslná dílna: 21. 1. 2015 v 17 hod., téma činnosti: bambulkování

6)  Zápis do 1. třídy: 20. 1. 2015 od 8:00 -12:00 a od 13:00 -16 hod. – žáci se o přestávkách pohybují ve svém patře a nenavštěvují své příbuzné ani kamarády v přízemí

7)  Zvýšený počet suplování: kontrola včasného příchodu pedagogů do vyučování, v opačném případě nahlásí předseda třídy panu řediteli či zástupci, paní hospodářce nepřítomnost pedagoga

8)  Uzavření klasifikace: 21. 1. 2015, při nesouhlasu s klasifikací z vyučovacího předmětu – možnost komisionálního přezkoušení; vydávání vysvědčení: 29. 1. 2015, pololetní prázdniny: 30. 1. 2015

9)  Rizikové chování žáků: sebepoškozování – prevence, řešení jednotlivých případů

10)  Schránka důvěry: bez připomínek a stížností

 

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

 výchovná poradkyně školy