Schůzka dne 22.9. 2014

03.10.2014 20:15

1) přivítání předsedů a místopředsedů tříd panem ředitelem školy Ing. F. Felnerem, úvodní slovo zaměřené na ochranu majetku školy, nové vybavení odborných učeben fyziky a chemie v rámci projektu školy, mezilidské vztahy mezi spolužáky a prevence rizikového chování – šikana, apod.

 

2) vystoupení pana zástupce školy Mgr. P. Jordy v souvislosti s novou podobou online školního informačního systému – i Škola.cz, nabídka pomoci při řešení problémových situací ve škole i při školních akcích, seznámení s plánovanými investicemi školy

                         

3) příspěvek paní výchovné poradkyně PaedDr. V. Žídkové – nabídka spolupráce předsedů a místopředsedů tříd při organizování školních akcí, využití schránky důvěry, pomoc při řešení výukových i výchovných problémů žáků

 

4) sdělení paní metodičky prevence rizikového chování žáků J. Winklerové – nabídka účasti v komunitním kruhu při řešení problémové situace ve třídě, prevence rizikového chování žáků, výzva k organizování nových školních akcí z řad samotných žáků

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy