Schůzka dne 23. 3. 2015

30.03.2015 07:44

1)      ,,Žákovské logo školy“: soutěž v kategoriích žáků naší školy : 1. – 3. třída, 4. – 6. třída,

7. – 9. třída, soutěží třídy i jednotlivci s odůvodněním, proč si zvolili právě toto logo; odborná komise ve složení: Mgr. Hana Jordová, Mgr. Iveta Vondrušková, Jana Winklerová, Bc. Václav Jokl, Mgr. Petr Jorda

 

2)      Charitativní maraton jako forma finanční podpory adopce na dálku:29. 5. 2015 4. – 5. vyučovací hodina – každý účastník absolvuje  1 kolo, startovné ve výši 20 Kč, třída – tematické oblečení, odpoledne –  maraton pro veřejnost (rodiče, prarodiče)

 

3)      Výstava společnosti SONS v KD v Hanušovicích: pomůcky pro nevidomé – duben 2015

 

4)      Testování žáků 9. tříd: přírodopis, chemie, dějepis, občanská výchova

 

5)      Velikonoční prázdniny: 2. 4. – 3. 4. 2015

 

6)      Výtvarně – pracovní výtvory žáků s tematikou Velikonoc: Pivovarské muzeum: neúčast

 

7)      Pilotní ověřování přijímacího řízení na střední školy ukončené maturitou: 15. 4. 2015

 

8)      Přijímací řízení – střední školy: 22. 4. – 23. 4. 2015

 

9)      Výrobky pro děti v Africe, seznámení s fotodokumentací a dopisy: překlad – 9. ročníky

 

10)Schůzka školní samosprávy – předsedové tříd: 30. 4. 2015 v 7:15 – 1. st., v 7:30 – 2. st.

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy