Schůzka dne 24.11. 2014

26.11.2014 08:29

1)      informace ředitele školy – pana Ing. Františka Felnera o zabezpečení školy či školského zařízení dle pokynů ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka:

 

a)      podle svých možností a ve spolupráci se zřizovateli řešit technické zabezpečení vstupů do budov proti vniknutí cizích osob

b)      trvale dbát na dohled u vstupních prostor tak, by bylo zamezeno přístupu cizím osobám

c)      zajistit technické zabezpečení v kombinaci s kontrolou osob nepedagogickými i pedagogickými pracovníky

d)      pravidelně seznamovat děti, žáky a studenty s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budov

 

2) nabídka pomoci ředitelem školy Ing. Františkem Felnerem při řešení rizikového chování žáků ve spolupráci s metodičkou prevence – paní Janou Winklerovou a výchovnou poradkyní PaedDr. Vladimírou Žídkovou

                    

3) nové autobusové spojení – od 12. 11. 2014 – spoj 14:15 z autobusové zastávky Potraviny Hanušovice směr Horní Hanušovice – mohou využít žáci po odpoledním vyučování

 

4) řemeslná dílna – pro zájemce o kreativní činnost a rozvoj nadání – středa – 26. 11. 2014

    v 17 hodin – výroba adventních věnců

 

5) vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášené MEIS a TIC Hanušovice: „Evropa – můj domov“ pro žáky 1. a 2. stupně – kresby spojené s představou domova, zemí Evropské unie a  zajímavostí z jednotlivých zemí EU – „Poznejme Francii“ ze dne 12. 11. 2014

 

  6) schránka důvěry – místo pro dotazy, dobré nápady, návrhy, připomínky, stížnosti

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy