Schůzka dne 25. 6. 2015

05.07.2015 14:51

1)      Finanční přínos charitativního maratonu – Adopce na dálku: ve výši 7 000 Kč;

vyhodnocení třídy I. B s nejvyšším finančním příspěvkem na žáka; pochvala hudebnímu kroužku za kulturní vystoupení, keramickému kroužku za zhotovení výrobků k prodeji

 

2)      Školní akademie 9. tříd: generální zkouška – 25. 6. 2015 v KD v Hanušovicích

vystoupení pro žáky školy – 26. 6. 2015 – v 10 hod.; pro rodiče a veřejnost – v 17 hodin

 

3)      Exkurze a školní výlety na 1. a 2. stupni ZŠ ve šk. roce 2014/15: školní výstupy

 

4)      Zhodnocení celoroční práce v komunitních kruzích: přínos v prevenci rizikového chování žáků naší základní školy, průběžná práce Pear aktivistů z 8. A

 

5)      Výsledky ve sběru papíru, citronové a pomerančové kůry:

19 575, 5 kg papíru; 59,31 kg pomerančové a citronové kůry

 

6)      Schránka důvěry: 1 dotaz

 

7)      Náměty, aktivity, školní a mimoškolní akce ve školním roce 2015/2016: plán práce

 

8)      Bezpečnost a chování žáků o letních prázdninách: předcházení úrazům a návyk. látkám

 

9)      Rozloučení s předsedy 9. tříd s přáním úspěšného studia na středních školách

 

10)  Kladné zhodnocení práce školní samosprávy v průběhu školního roku 2014/2015

 

 

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy