Schůzka dne 26. 2. 2015

02.03.2015 07:28

1)      Informace pro rodiče a žáky 8. ročníků – workshop středních škol:

čtvrtek 26. 2. 2015 od 9 – 17 hod. v hotelu Elegance v Šumperku (za obch. domem) žáci i rodiče budou seznámeni s prezentací projektu: ,,Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ i s prezentací zúčastněných 12 středních škol, s jejich činnostmi, s novými studijními a učebními obory, s podmínkami přijímacího řízení i stipendii Olomouckého kraje

2)      Projektový den: Pohyb do škol – ,,Běh nahoru na horu“ včetně zdravé výživy, zapojení všech žáků naší školy společně s pedagogy – zdolávání ,,vrcholů hor“:

Jeřáb                        1 003 m.n.m.       I. –  II. třídy

Praděd                     1 492 m.n.m.     III. – IV. třídy

Gerlachovský štít     2 654 m.n.m.       V.   VI. třídy

Mt.Blanc                  4 695 m.n.m.     VII. – IX. třídy 

3)      Práce v komunitních kruzích – na základě výsledků sociometrického šetření – vztahy mezi spolužáky

4)      Adopce na dálku – návrhy, nápady  na školní akci jako zdroj získání fin. prostředků

5)      Okrskové kolo v recitaci – 4. 3. 2015 v Šumperku: L. Strnadová, 6.A , G. Vránová 7.A

6)      Úklid v šatnách – po skončení výuky a odpoledního vyučování

7)      Odevzdání přihlášek na střední školy – kontrola výchovnou poradkyní

8)      Schůzka školní samosprávy – předsedů a místopředsedů tříd: pondělí 23. 3. 2015

9)      Schránka důvěry  - bez dotazů a připomínek

10)  Diskuse

 

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy