Schůzka dne 30.10. 2014

05.11.2014 18:38

1) nová bezpečnostní opatření školy

 

2) sběr papíru  - podzimní termín: 5. 11. 2014 od 8:00 – 16:00 hodin u vchodu do tělocvičny

                         

3) vánoční besídka – 17. 12. 2014 – příprava programu jednotlivých tříd, zájmových kroužků či jednotlivců

 

4) řemeslná dílna – pro zájemce o kreativní činnost a rozvoj nadání – středa – v 17 hodin

 

5) propozice k výtvarné soutěži vyhlášené MEIS a TIC Hanušovice: „Evropa – můj domov“ pro žáky 1. a 2. stupně – kresby spojené s představou domova, zemí Evropské unie a  zajímavostí z jednotlivých zemí EU

 

6) schránka důvěry – zodpovězení dotazu

  

7) termín školní samosprávy: 24. 11. 2014 – předsedové a místopředsedové tříd

 

8) termín školní samosprávy: 18. 12. 2014 – předsedové tříd