Schůzka dne 30. 4. 2015

06.05.2015 12:23

 

1)      Sběr papíru – 26. 5. 2015 od 8:00 – 16:00 u vchodu do tělocvičny

2)      Charitativní maratónský běh – 29. 5. 2015  - dopoledne pro žáky, odpoledne pro rodiče;

poplatek na osobu 20 Kč, běh v odlišném oblečení tříd; výzdobu v podobě plakátů zajišťuje p. učitel Mgr. T. Rajnoha, zpěv: hudební studio pod vedením pana ředitele Ing. Františka Felnera; na organizaci se podílí i Mgr. Yvona Jánová se třídou 9. A

3)      Den Země – 1. stupeň – pochvala za  úklid kolem školy a ve městě

4)      Seznámení s činností Pear aktivistů v 1. a 2. třídách – hry, soutěže a odpočinkové aktivity o velké přestávce organizují žáci 8. tříd: Petr Kufel, Radim Havelka, Jan Schovajsa, Matěj Vyroubal, Sára Morongová, Bára Vénosová

5)      Příprava na školní akademii 9. tříd – informace o připravovaném programu podala Nikola Kreifová, žákyně 9. A

6)      Komunitní kruhy a jejich náplň – pravidla kruhu, řešení nevhodného a problémového chování žáků, nekázně, šikany i víkendových aktivit žáků s rodiči

7)      Divadelní představení v Šumperku pro žáky 4. – 5. tříd: Čertův švagr: 30. 4. 2015

8)      Exkurze žáků 8. A na Úřad práce do Šumperka v souvislosti s volbou povolání a výběrem střední školy: 4. 5. 2015

9)      Vystoupení recitačního kroužku ke Dni matek v DPS v Hanušovicích: 6. 5. 2015

10)  Uctění památky padlých sovětských vojáků u pomníku osvobození: 6. B – 7. 5. 2015

11)  Technohrátky na SOU opravárenském v Králíkách: 27. 5. 2015 pro žáky 7.  - 8. tříd,

bližší seznámení žáků s učebním oborem  - opravář zemědělských strojů formou aktivit v manuální zručnosti a vědomostní soutěži

12)  Schránka důvěry – bez připomínek a stížností

13)  Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd: 18. 5. 2015 v M1

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy