Schůzka 22.3.2013

26.03.2013 05:12

 

Na dnešní schůzce jsme se zaměřili na pokusy s atmosferickým a hydrostatickým tlakem, dále jsme vyzkoušeli i experimenty s hustotou a také jsme zkoumali pevnost papíru.

Zkuste odříznout polovinu PET lahve, na hrdlo navléknout nafukovací balonek a lahev ponořit do nádoby s vodou. Ejhle – balonek se nafoukne!

Nebo propláchněte PET lahev horkou vodou, pevně ji uzavřete víčkem a chvíli ji pozorujte – lahev se začne smršťovat!

Vezměte si kelímek od jogurtu, napěchujte dospodu 2 papírové kapesníčky, kelímek obraťte vzhůru dnem a ponořte do misky s vodou. Papír zůstane suchý!

Naplňte PET lahev až po okraj vodou, uzavřete, otočte dnem vzhůru a víčko odšroubujte až pod vodou. Voda z lahve neuniká – pak zkuste udělat v PET lahvi dírku špendlíkem – všechna voda vyteče!

Za vše může v těchto pokusech tlak vzduchu a tlak vody!

Dělali jsme i pěkné pokusy s hustotou vody. Ale velký zájem sklidil pokus – zkouška, kolik toho papír udrží. Vyrobili jsme válce z výkresů a přinesli knížky ze školní knihovny. /Paní knihovnice odpustí – ne na čtení – na pokusy! / Začali jsme na válec papíru skládat knihy – bylo to neskutečný komín, který jsme vystavěli. Pak jsme zvážili knihy. Víte, kolik toho obyčejný papír unesl? 11,5kilogramu!!!

Také jsme se naučili nějaké to kouzlo s kroužky papíru, ať můžeme překvapit rodiče či známé.