Schůzka v říjnu 2013

25.10.2013 19:27

V měsíci říjnu jsme se opět několikrát sešli. A čím jsme se zaměstnávali? Opět jsme si leccos vyzkoušeli s pomůckami od projektu MAT21. Znovu jsme si „pohráli“ se solární stavebnicí, ale nejen s ní. Máme též zapůjčen levitující globus a každý člen kroužku si zkusil „zavěsit“ globus do vesmíru.  

Jaké máme ještě pomůcky?  Termokameru,  hvězdářský dalekohled a ještě jsme tento měsíc obdrželi model tokamaku – nového přístroje, který používají vědci ve Výzkumném ústavu plazmatu v Praze a chtějí pomocí tohoto ovládnout výrobu elektřiny novým způsobem. /Inspirovali se reakcemi, které probíhají na Slunci./

My jsme zatím jen pomocí dalekohledu pozorovali okolí – zkoušeli jsme, kam až dalekohled „dohlédne“ a jak ostrý obraz nám ukáže. V měsíci listopadu chceme jít večer pozorovat hvězdy a Měsíc.

Vyzkoušeli jsme si i rozložit a zase složit model tokamaku.

Nejvíce nás ale nadchla termokamera. Pozorovali jsme se navzájem a zjišťovali jsme, kolik tepla vyzáří člověk, kolik různé přístroje, …. Vyšli jsme i před školu a pozorovali jsme termokamerou okolojdoucí lidi i auta projíždějící po silnici i stojící na parkovišti. Nejvíce „žhavila“ učebna informatiky!

V měsíci říjnu k nám do školy zavítal z České kosmické kanceláře z Prahy p.Milan Halousek a na zajímavé besedě jsme se něco dověděli o poselství ze Země zasílaných mimozemským civilizacím i o zvířatech, která byla v dobách začátků výzkumu kosmu, používána jako kosmonauti. Přednáška se nám velmi líbila.