Schůzky v dubnu 2014

25.06.2014 12:12

V měsíci dubnu se na naši práci v kroužku fyziky byla podívat ing. O. Myšáková z projektu MAT21, pod jehož patronátem kroužek pracuje. My jsme si nachystali řadu úspěšných pokusů z oblasti atmosférického a hydrostatického tlaku, které předváděly skupinky žáků. Také jsme předvedli, jak umí naši chlapci programovat robota z robotické stavebnice a vyzkoušeli jsme si i řadu pokusů s plazmovou koulí. Pokusy našich žáků se paní inženýrce Myšákové líbily a byli jsme za naši práci pochváleni.

Několikrát se také v dubnu scházely skupinky chlapců a zkoušely si programování robota.