Setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol v hanušovické škole

26.11.2014 08:31

Již k tradiční akci školy patří každoroční setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. VOŠ a SPŠ Šumperk, SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník, SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, Gymnázium Jeseník, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice, Obchodní akademie Mohelnice, Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice, SOŠ Litovel, SPŠ a SOU Uničov, Průmyslová střední škola Letohrad a SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk.

Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo řediteli školy – panu Ing. Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková přiblížila rodičům pilotní ověřování přijímacího řízení na základě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury i matematiky jako součást přijímacího řízení na obory středního vzdělání ukončené maturitou. Seznámila zúčastněné rodiče s novými přihláškami na střední školy a vysvětlila způsob jejich vyplňování. Následně je rozdala spolu se zápisovými lístky a vzory pro jejich vyplnění. Zodpověděla veškeré dotazy zvídavých rodičů.

Přítomní rodiče získali potřebné informace k významnému životnímu kroku svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních  i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení, se Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách i s uplatněním zvolených oborů v praxi s výhledem na získání zaměstnání pro své děti v našem regionu.

 

 

                                                                                                          PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                          výchovná poradkyně školy