Setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole

20.11.2016 17:32

Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání rodičů žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, Střední odborná škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, Gymnázium Jeseník, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník, Gymnázium Jeseník, Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh, Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice, Obchodní akademie Mohelnice, Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice, Střední škola technická a  zemědělská Mohelnice, Střední odborná škola Litovel, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Průmyslová střední škola Letohrad, Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Střední odborné učiliště opravárenské Králíky, Odborné učiliště a  Praktická škola Lipová – lázně, Střední odborná škola Olomouc, spol. s.r.o.

Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo řediteli základní školy – panu Ing. Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková přiblížila rodičům vycházejícím žákům organizaci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotné státní zkoušky z českého jazyka a matematiky ve školním roce 2016/2017. Informovala přítomné rodiče se způsobem vyplňování přihlášek na střední školy a  zápisového lístku podle předem připravených vzorů. Zodpověděla veškeré dotazy zvídavých rodičů v souvislosti s termíny konání jednotných státních zkoušek včetně náhradních termínů i s termíny odevzdání vyplněných přihlášek ke studiu na středních školách.

 Rodiče vycházejících žáků získali potřebné informace k významnému životnímu kroku svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních  i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení, se dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatněním zvolených oborů v praxi s výhledem na získání zaměstnání pro své děti v našem regionu.

Zapsala Gabriela Vránová, fotografovala Michaela Morongová, 9. A