Setkání u ,,Kulatého stolu“ na naší škole

23.04.2012 12:47

Základní škola v Hanušovicích uspořádala setkání u ,,Kulatého stolu“ se zástupci organizací spolupracujících se základní školou v rámci prevence rizikového chování dětí a předcházení negativních – sociálně patologických jevů. Setkání proběhlo dne 20. 4. 2012 se zástupci podílejících se na Komplexně primárním preventivním programu, který je součástí Minimálního preventivního programu na základní škole.
V úvodu setkání vystoupil zástupce Policie ČR kpt. Vladimír Komárek, vrchní komisař územního odboru Šumperk, spolu se zástupcem vedoucího obvodního oddělení PČR v Hanušovicích npor Martinem Vlachovským a nprap. Lukášem Jankovem, kteří nabídli pomoc škole v rámci možností monitorování, preventivního působení v oblasti sociálně patologického jevu, kouření.
Paní starostka Ivana Vokurková jako zřizovatel školy nabídla vstřícné jednání a pomoc při jakýchkoliv akcích pořádaných v rámci preventivního programu školy.
Zástupce Pedagogicko psychologické poradny v Šumperku Anna Muratidisová představila intervenční programy pro třídy včetně tematických a adaptačních programů, které jsou významnou pomocí při prevenci vzájemných vztahů dětí ve třídách.
Supervizor Jiří Maléř, etoped Diagnostického ústavu v Hradci Králové již, 2. rokem spolupracuje se základní školou, informoval o novinkách v projetu „Minimalizace šikany“, kterého se účastnili všichni pedagogové naší školy.
Pan ředitel Zdeněk Pochyla a paní zástupkyně Jitka Žlunková z Dětského diagnostického ústavu v Olomouci nabídli možnost návštěvy a účast učitelů ZŠ při konkrétní práci v Diagnostickém ústavu v Olomouci na Kopečku.
Děkuji tímto vedení ZŠ za umožnění takového setkaní, které přispěje k předcházení negativních – sociálně patologických jevů na naší základní škole.
Jana Winklerová, metodička prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů

Fotogalerie: Setkání u ,,Kulatého stolu“ na naší škole