Seznam dětí přijatých do prvního ročníku šk. roku 2020/21

28.05.2020 07:28

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145, -  příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2020/2021 JSOU PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:

 

1/2020                                                         18/2020                                           42/2020

2/2020                                                         19/2020                                           43/2020

3/2020                                                         20/2020                                           44/2020

4/2020                                                         22/2020                                           45/2020

5/2020                                                         23/2020                                           48/2020

6/2020                                                         24/2020

                                                                    25/2020

8/2020                                                         26/2020

9/2020                                                         27/2020

10/2020                                                      28/2020

11/2020                                                      29/2020

12/2020                                                      34/2020

13/2020                                                      35/2020

14/2020                                                      36/2020

15/2020                                                      37/2020

16/2020                                                      38/2020

17/2020                                                      39/2020