Školní kolo olympiády v českém jazyce

18.12.2014 11:07

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání vyhlásil pro tento školní rok  2014/2015 41. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo v úterý 2. 12. 2014 v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 17 talentovaných žáků z 8. a 9. tříd pod dohledem vyučující českého jazyka PaedDr. Vladimíry Žídkové a pana ředitele Ing. Františka Felnera. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Jan Donoval ze třídy 9.B s 25 body. O druhé místo se dělí Lucie Kotrašová z 9.A s 22 body a Sára Strnadová z 9.B se stejným počtem bodů. Bronzovou pozici získala Nikola Kreifová z 9.A s 21 body. Čtvrté místo náleží Kláře Nohelové z 9.B s 20 body a Denise Šolcové z 8.A se stejným počtem bodů. Pátá příčka patří Tereze Cholevové z 9.A s 19 body a Gabriele Mikšíkové z 8.A se stejným počtem získaných bodů.

Jan Donoval, Lucie Kotrašová a Sára Strnadová budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, která se uskuteční ve čtvrtek 5. 2. 2015 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

 

Pořadí Příjmení a jméno žáka Body
1. Donoval  Jan 25
2. Kotrašová Lucie 22
2. Strnadová Sára 22
3. Kreifová Nikola 21
4. Nohelová Klára 20
5. Šolcová Denisa 20
6. Cholevová Tereza 19
7. Mikšíková Gabriela 19
8. Jurásková Hana 18
8. Mrázková Aneta 18
8. Scholzová Tereza 18
9. Vyroubal Matěj 18
9. Reichl Jiří 16
9. Sedlačíková Klára 15
9. Felner František 14
10. Weiserová Klára 14
11. Hrůzková Lucie 13
     
Pozn.: Zvýrazněte tučně postupující do vyššího kola soutěže.