Školní kolo olympiády v českém jazyce

08.12.2015 10:12

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok  2015/2016 42. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 3. 12. 2015 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 14 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy za pedagogického dozoru vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíry Žídkové. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Gabriela Vránová ze třídy 8.A s 26 body. Druhé místo získal  Jiří Reichl z 9.A s 25 body. Bronz náleží  Sabině Fibichové z 8.A a Martinu Kadlecovi z 8.A, oba s 22 body. Čtvrtou příčku obsadil Petr Matas z 8.A a Matěj Vyroubal z 9.A s 21 body. Pátou pozici zaujali Michaela Morongová z 8.A a Petr Kufel z 9.A s 19 získanými body.

Gabriela Vránová a Jiří Reichl budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, která se uskuteční v pondělí 8. 2. 2016 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

 

 Kompletní vásledky  (formát .pdf)