Školní kolo olympiády v českém jazyce

06.12.2016 05:11
Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok  2016/2017 43. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 1. 12. 2016 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 22 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy za pedagogického dozoru vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíry Žídkové. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.
Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Dominika Marečková ze třídy 8.B, Lucie Strnadová z 8.A a Gabriela Vránová z 9.A s 28 body. Druhé místo získala Erika Ačová z 8.B, Nina Kremličková z 8.A a Markéta Pjosová z 8.A s 25 body. Bronz náleží  Sabině Fibichové z 9.A, Matěji Procházkovi z 8.A a Anně Šimkové z 8.B s 23 body.
Dominika Marečková, Lucie Strnadová a Gabriela Vránová budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, která se uskuteční v pondělí 1. 2. 2017 v Šumperku.
Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok  2016/2017 43. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 1. 12. 2016 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 22 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy za pedagogického dozoru vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíry Žídkové. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Dominika Marečková ze třídy 8.B, Lucie Strnadová z 8.A a Gabriela Vránová z 9.A s 28 body. Druhé místo získala Erika Ačová z 8.B, Nina Kremličková z 8.A a Markéta Pjosová z 8.A s 25 body. Bronz náleží  Sabině Fibichové z 9.A, Matěji Procházkovi z 8.A a Anně Šimkové z 8.B s 23 body.

Dominika Marečková, Lucie Strnadová a Gabriela Vránová budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, která se uskuteční v pondělí 1. 2. 2017 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.