Školní kolo olympiády v českém jazyce

11.12.2019 11:18

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2019/2020 46. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 5. 12. 2019 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 25 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy. Pedagogický  dozor při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Kateřina Váchová ze třídy 8. B s 48 body, která za své jazykové a slohové znalosti získala prvenství v této soutěži. Na druhém místě se s počtem 47 bodů se umístila žákyně 9. A – Natálie Halfarová. Bronz s 44  body náleží Elišce Jelínkové ze třídy 8. B. O čtvrté místo se rozdělí Kateřina Kukrálová z 8. B a Kateřina Pánková z IX. A s 43 body. Páté místo získala Tereza Svobodová z VIII. B se 42 body. Celkové výsledky je možné prohlédnout zde.

Kateřina Váchová z VIII. B a Natálie Halfarová z IX. A budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční 21. ledna 2020 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.