Školní kolo olympidády v českém jazyce

12.12.2018 17:36

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok  2018/2019 45. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 6. 12. 2018 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti talentovaných žáků z 8. a 9. třídy. Pedagogický  dozor při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a  slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří David Tomaško ze třídy 9. A s 38,5 body, který za své jazykové a slohové znalosti získal prvenství v této soutěži. Na druhém místě se s počtem 38 bodů se umístila žákyně 9. B – Alena Malasková. Bronz s 34, 5 body náleží Miriam Strzebowské ze třídy 9. A, Sáře Topolanové ze třídy 9. B a Natálii Halfarové ze třídy 8. B.

David Tomaško – 9. A a Alena Malasková – 9. B budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v únoru 2019 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

 

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce 6. 12. 2018

 

 

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce
6. 12. 2018