Slavíci z Hanušovic v Šumperku

11.12.2018 13:40

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zazpívali žáci z pěveckého kroužku naší základní školy na Předvánočním koncertě v Šumperku v Klášterním kostele. Svým vystoupením zpestřili průběh koncertu a publikum je za jejich velmi pěkný výkon odměnilo velikým potleskem. Za odměnu děti obdržely mikulášské balíčky a věříme, že je tento úspěch povzbudí do další práce, kterou vzorně reprezentují hanušovickou školu.

Na koncertě vystoupili tito žáci a žákyně: Vanessa Cejnarová, Adéla Fictumová, Eliška Ilková, Anna Kouřilová, Anna Mikuličová, Jakub Vojtek, Michaela Voráčová a Natálie Začalová ze 4. A, Eva Džobáková a Markéta Zatloukalová ze 4. B, Karolína Vojtková z 5. A, Klára Majznerová z 6. A a Tomáš Donoval ze 7. B. Zasluhují si velký dík.

Další poděkování patří také jejich rodičům, kteří s námi výborně spolupracují a děti v jejich činnosti podporují. Děkujeme také našemu sponzorovi, panu Urbanovi.

Zkoušky pěveckého kroužku na naší škole se konají každou středu od 13. 15 hodin pod vedením paní učitelky Pěničkové a o správnou hlasovou výchovu dětí se individuálně stará paní učitelka Juřičková. Zveme nové členy – přijďte k nám a s chutí si zazpívejte s námi!

DP

Foto: