Slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých tříd

02.07.2019 11:56

Všechno jednou začíná, ale také končí. Nastal 26. červen a naši deváťáci přišli poslední den do školy a naší milou povinností bylo předat jim jejich poslední vysvědčení.

Slavnostní předávání se odehrávalo netradičním způsobem v KD v Hanušovicích. Pozvání dostali také rodiče a rodinní příslušníci.

Na úvod přivítal všechny přítomné pan učitel Rajnoha, řekl našim absolventům a rodičům pár slov. Poté převzala řeč paní učitelka Svobodová, která taktéž směřovala k deváťákům a rodičům příjemná slova. V neposlední řadě se slova ujali pan starosta Kostka a pan ředitel Felner, kteří našim vycházejícím žákům popřáli vše nejlepší do dalšího studia.

Následovalo slavnostní předávání vysvědčení. Kromě něj obdrželi deváťáci drobný předmět na památku a knihu o Hanušovicích. Nakonec se všichni žáci podepsali do pamětní knihy absolventů.

Přejeme všem našim absolventům mnoho úspěchů, štěstí a pozitivního myšlení při dalším studiu, rodičům pevné nervy a mnoho tolerance při pokračujícím vzdělání svých dětí.

 

Mgr. Tomáš Rajnoha, Mgr. Martina Svobodova – třídní učitelé vycházejících žáků devátých tříd

Foto: