Slavnostní vítání nových prvňáčků

18.09.2013 14:37

Je tu září,skončily prázdniny a žáci se vrátili do tříd..Plni očekávání přišli poprvé do školy i naši nejmenší žáci - prvňáčci.Slavnostního zahájení ve školní jídelně se kromě nich zúčastnili i jejich rodiče a  pozvaní hosté.

Dívenky a chlapci se usadili  na připravená místa a tentokrát se spolu s veselým pilotem přenesli v kosmické lodi na nové planety.

Tam plnili odvážlivci úkoly,které jim přichystaly obyvatelky planet.Cvičení obratnosti i poznávání písniček dopadlo dobře a sladkosti byly vítanou odměnou pro ty nejšikovnější.Z vesmíru se všichni šťastně vrátili k maminkám a tatínkům.

Program prvního školního dne,který připravila a nacvičila paní učitelka Anna Janočková za vydatné pomoci Roberta Šebíka,Elišky Urbanové,Alenky Malaskové a Sárinky Topolanové,se všem  líbil.  

 

                                                                                                                                                                   Ludmila Cikrytová