Sociální pedagog v Hanušovicích na škole

23.10.2020 11:26

 

V rámci projektu H-point, který realizuje Město Hanušovice a který je finančně podpořen Olomouckým krajem, pracuje nově od prvního září tohoto roku u nás ve škole pan Jan Vrba na pozici sociálního pedagoga. Je to pozice nová a v Českých školách ne příliš známá. Úkolem pana Vrby je převážně takzvaná sociální terapeutická práce. Pro žáky naší školy je tu pro poskytování individuálního a skupinového sociálního poradenství.  Pomáhá dětem řešit jejich vztahy v třídním kolektivu a vytvářet pozitivní klima třídy.

Takže sociální pedagog je něco jako sociální pracovník?

V podstatě ano, a na rozdíl od učitelů má možnost pracovat i s rodinami, a to takzvaně v terénu. Může tedy pomáhat i rodinám našich dětí například s nastavením fungování domácí přípravy dětí do školy. Může rodinám nabídnout i podporu při řešení krizových situací, může působit i jako mediátor případných neshod mezi rodiči a školou anebo při konfliktu mezi žákem a jeho rodiči.

A jak je to se spoluprací s pedagogy vaší školy?

Bez úzké spolupráce s našimi pedagogy by práce sociálního pedagoga nebyla příliš úspěšná. Sociální pedagog směrem k učitelům spočívá hlavně v podpoře při řešení konfliktních situací ve výuce, pomáhá při mediaci konfliktů v třídním kolektivu, nebo například při komunikaci s rodiči. Samozřejmě je pedagogům k dispozici i formou určité terapeutické práce, například jako prevenci proti syndromu vyhoření.

Prozradíte nám na sebe něco pane Vrbo? Například co vás vede zrovna k této práci?

Už v dětství jsem se rozhodl pro dráhu vojenského letce a dal jsem tomu všechno. Po studiu na vojenské kadetce jsem se nakonec skutečně stal aktivním armádním letcem. Létal jsem převážně s velkým armádním nákladním speciálem. Poměrně často byly mým úkolem lety do míst, kde naše armáda působila v rámci mírových sil SFOR a KFOR a tam jsem se setkal poprvé s humanitární prací. Dělali jsme letecký most mezi Českem a Kosovsko – Albánskou hranicí. A tam jsem poprvé v utečeneckém táboře uviděl pravé utrpení. Stovky a stovky lidí v bezbřehé beznaději, odevzdaní svému osudu. Lidé, kteří v okamžiku přišli o vše a mnohdy o všechny. To byl pro mě obrovský šok a také jeden z důvodů proč jsem nakonec z armády odešel.

Po nějaké době se mé profesní zaměření stočilo na sociální práci. Pocházím z učitelské rodiny, a tak nějak samozřejmě jsem se začal hlavně zaměřovat na sociální pomoc dětem a jejich rodinám. Pracoval jsem například pro takové organizace jako je Člověk v tísni, Zahrada 2000 o.p.s., Eurotopia.cz, Centrum inkluze o.p.s. a další. Zaměřoval jsem se převážně na problematiku takzvané inkluze a také na poradenství v oblasti kariérní a pracovní. K terapeutické práci to už pak byl jen krůček.


Momentálně dokončuji studium charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci a má závěrečná vědecká práce je zaměřena právě na sociální práci na základní škole a na potvrzení její prospěšnosti a potřebnosti. V budoucnu bych rád dokončil terapeutický výcvik v metodě KIDS' SKILLS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S DĚTMI, RODINAMI A KOMUNITOU.

Jan Vrba, sociální pedagog