Soutěž v programování robota

25.01.2017 13:27

Již od října 2016 se scházejí zájemci o různé fyzikální experimenty v kroužku fyziky.  V letošním školním roce pomáhá paní učitelce A. Podgrabinské velmi často i bývalý žák naší školy (momentálně student Střední zemědělské školy v Šumperku) Petr Kufel.  Paní učitelka provádí se žáky různé fyzikální pokusy a Peťa si vezme zájemce o programování robota a s těmito pracuje. Děti usedají k počítači a snaží se naprogramovat co nejvíce možností a co nejzajímavěji pohyb robota.  Žáci se na schůzky velmi těší a do této činnosti se zapojují nejen chlapci, ale i řada dívek.

     Kroužek fyziky probíhá jen v 1. pololetí a nyní se jeho práce chýlí ke konci. V pátek          20.ledna 2017 proto Peťa Kufel nachystal závěrečnou soutěž pro programátory. Žáci byli rozděleni do skupin, každá skupina pracovala na svém počítači a vymýšlela si svou prezentaci. Na závěr nezávislá porota hodnotila ukázky jednotlivých činností, které robot vykonával, jak tyto byly programátory přichystány. Po sečtení bodů byly jednotlivé skupiny vyhodnoceny. Třetí místo získaly Alena Malasková a Sára Topolanová, druhé místo obsadili Kája Zdráhala a Mirek Grivalský a první místo s robotem vybojovali Kuba Novák a Honza Nejedlý.  Tímto ale vyhodnocování práce programátorů ještě neskončilo, neboť Peťa Kufel  navíc vytvořil i diplomy pro nejlepšího programátora a programátorku za celý půlrok. Tyto diplomy obdrželi Jan Nejedlý a Jakub Novák a za děvčata Eliška Urbanová a Alena Malasková. Gratulujeme!

     Závěrem bych chtěla velice poděkovat za obětavou práci Petru Kufelovi, za jeho snahu zpestřit schůzky kroužku fyziky, za trpělivost s dětmi a za to, že svůj volný čas věnoval našim žákům.

                                                                                       Anna Podgrabinská – vedoucí kroužku fyziky