Technohrátky 2015 - zlato pro hanušovickou základní školu

02.06.2015 08:20

     Ve středu 27. května 2015 se zúčastnili chlapci 8. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích projektu na podporu technického vzdělávání Pardubického kraje: „TECHNOhrátky“ na SOU opravárenském v Králíkách, které bylo hostitelem akce. Praktickou a zábavnou formou nabídlo 140 žákům z osmých a sedmých tříd 10 základních škol podrobné seznámení s učebním oborem opravář zemědělských strojů v dílnách i ve  venkovním areálu obklopeném nádhernou přírodou.

    Po slavnostním zahájení a úvodních slovech paní Jany Ponocné, starostky Králíků, panu Jiřím Hlavovi, zástupci krajského Úřadu práce Pardubického kraje, paní Moniky Jiráskové, ředitelky Centra celoživotního vzdělávání Pardubice a Petře Doubravové, ředitelce SOU opravárenského Králíky žáci navštívili 6 stanovišť v areálu učiliště. Seznámili se s praktickými ukázkami vybraných činností v rámci oboru opravář zemědělských strojů a plnili tematické soutěžní úkoly. Získané body z jednotlivých soutěží se sčítaly do celkového hodnocení.

   V zámečnické dílně žáci vyráběli kovové štítky ke klíčům, soustružení čepů, frézování a  vrtání je čekalo ve strojní dílně, obloukové svařování MAG ve svařovně. Montáž kola si vyzkoušeli v pneuboxu a  diagnostice. Absolvovali poznávací kvíz z provozu kovárny, zopakovali si základy první pomoci a prohlédli si zdravotnickou a požární techniku.

   Během polední přestávky se posilnili skvělým občerstvením, osvěžujícími nápoji a  chutnou zmrzlinou.

   Poté následovala zábavná soutěžní hra: „ Hej Ty, víš to?“ – hra typu „Kufr“ – tematické ukázky a odkrývání obrázků – velká projekce s moderací a otázky spojené s činnostmi na jednotlivých stanovištích.

   Žáci 8. ročníku naší základní školy spolu se zájemci o uvedený učební obor ze 7. ročníku  si nejlépe vedli v dílnách při manuálních činnostech. Po zásluze získali prvenství a odvezli si ze soutěže: „ TECHNOhrátky 2015“ ovocný dort. Model traktoru putoval k nejzručnějšímu žáku  naší školy – Martinu Vařákovi z 8.A.Tento sponzorský dar věnoval pan Libor Mikula, prodejce zemědělské techniky Agrotec. Pochvalu si zaslouží i Matěj Vyroubal, který patřil k nejlepším žákům v diagnostice. Poděkování náleží i Jiřímu Reichlovi za znalosti ve vědomostní soutěži.

   Po slavnostním vyhodnocení následoval bouřlivý potlesk doprovázený obrovskou radostí, úsměvem na tváři a sounáležitostí našich žáků při týmové spolupráci v praxi. Svým umístěním reprezentovali Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích.

   27. květen se vydařil zaslouženým úspěchem našich žáků, kteří zodpovědně uvažují o svém budoucím povolání. Jsou si vědomi, že s technickými obory a řemesly najdou bez problémů uplatnění na trhu práce.

   Od příštího školního roku bude 5 žáků naší školy pokračovat ve vzdělání na uvedeném učilišti s možností získat řidičské oprávnění skupin B, C, T. V rámci výuky absolvují zdarma přípravu k získání osvědčení o základním kurzu – svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou, svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2 i svařování plamenem a řezání kyslíkem.

 

„Každý dělá dobře to, co dělá rád.“

 

 

                                                                                              PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                               výchovná poradkyně školy