Technohrátky 2017 – Stříbro pro nás !

07.06.2017 12:37

    V rámci nabídky řemesel a technických maturitních oborů se ve středu 24. května 2017 zúčastnili žáci 7. a  8. ročníku Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích projektu na podporu technického vzdělávání Pardubického kraje: „TECHNOhrátky“ na SOU opravárenském v Králíkách, které bylo hostitelem akce.
    Seznámili jsme se s praktickými ukázkami vybraných činností v rámci oboru opravář zemědělských strojů a plnili jsme tematické soutěžní úkoly. Získané body z jednotlivých soutěží se sčítaly do celkového hodnocení.

    V zámečnické dílně jsme vyráběli kovové štítky ke klíčům, soustružení čepů, frézování a  vrtání nás čekalo ve strojní dílně, obloukové svařování MAG ve svařovně. Montáž kola jsme si mohli vyzkoušet v pneuboxu a  diagnostice. Poté jsme absolvovali poznávací kvíz z provozu kovárny, zopakovali si základy první pomoci a prohlédli si zdravotnickou a požární techniku.

    Žáci 8. ročníku naší základní školy spolu se zájemci o uvedený učební obor ze 7. ročníku  si nejlépe vedli v dílnách při manuálních činnostech.

 

Zůčastnění žáci:

Jakub Volčík 8.A

Daniel Bratina 8.A

Jiří Marinov 8.A

Tomáš Marinov 8.A

Pavel Zatloukal 7.B

Zdeněk Mičunda 7.A

 

Na níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout fotografie:

https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky/Galerie-TECHNOhr%C3%A1tky/AlbumID/894-98#SimpleGallery-894

 

Pokud bude možnost přístí rok se zúčastníme zase ‼!

 

Jakub Volčík, Daniel Bratina, Jiří Marinov a Tomáš Marinov - žáci 8. A