Technohrátky 2019

31.05.2019 07:39

     V rámci nabídky řemesel a technických maturitních oborů se žáci 7. a 8. ročníku naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích zúčastnili ve středu 22. 5. 2019 projektu

Pardubického kraje na podporu technického vzdělání:,,TECHNOhrátky 2019“ na Středním

odborném učilišti opravárenském v Králíkách. Chlapci byli seznámeni zábavnou i praktickou formou s učebním oborem Opravář zemědělských strojů a s maturitním oborem

Mechanizace a služby.

 

     Ukázky a činnosti pro základní školy byly následující:

 1. Zámečna – výroba kovových štítků ke klíčům
 2. Obrobna – ukázka a poznávání nástrojů
 3. Svařovna – virtuální svařování na trenažeru
 4. Autodiagnostika – montáž kola na vozidlo
 5. Kovárna – poznávací kvíz
 6. Autoškola – dopravní test
 7. Integrovaný záchranný systém – oživovací úkony

 

Poté následovala vědomostní soutěž: „Hej Ty, víš to?“ a vyhlášení výsledků soutěží a předání cen. Žáci se občerstvili opékanými klobásami a tříbarevnou zmrzlinou.

 

Jak dopadli soutěžící z naší školy?

       Získali pro naši školu 3. místo v praktických dovednostech a ve vědomostní soutěži se umístili na pěkném 4. místě. Pochutnali si na výborné bonboniéře.

 

       Poděkování za vzornou reprezentaci školy a příkladné chování na mimoškolní akci náleží Janu Jouzkovi, Vojtěchu Kubíčkovi, Miroslavu Vařákovi, Pavlu Vernerovi, Janu Bursovi, Josefu Javorovi, Josefu Langerovi, Jakubu Ludvíkovi, Samueli Tesárkovi, Davidu Horáčkovi, Josefu Vargovi, Karlu Zdráhalovi.

 

       TECHNOhrátky 2019 přišli podpořit následující hosté:

 

 • Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického kraje
 • Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
 • Václav Kubín, starosta města Králíky
 • Martin Kiss, vedoucí odboru školství Pardubického kraje
 • Vladimíra Lesenská, ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce Ústí nad Orlicí
 • Lenka Brožková, ředitelka společnosti Agrovenkov
 • Richard Koubek, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Petra Doubravová, ředitelka SOU opravárenského Králíky

 

 

                                                                                                   PaedDr. Vladimíra Žídková,

  výchovná poradkyně školy