Tematický den na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici

13.11.2013 10:02

V rámci školního projektu: „Na správné cestě“ se zúčastnili žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Tematického dne na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici. Přítomné žáky ze čtyř základních škol Olomouckého kraje mile přivítal zástupce ředitele pro odborný výcvik pan Petr Juřenčák, který jim přiblížil život na této střední škole. Výchovný poradce Mgr. Roman Berka seznámil děti s učebními i studijními obory, nástavbovým studiem i dalšími aktivitami školy. Bohumír Cinař, učitel odborného výcviku, provedl žáky odbornými učebnami a dílnami. Jejich pozornost získal poučným výkladem.

Střední škola technická a zemědělská (SŠTZ) Mohelnice se v oblasti vzdělávání zaměřuje na komplexní přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů jednotlivců i skupin. Škola má moderní vybavení v oblasti CNS strojů a elektrotechniky a v této oblasti také nabízí další vzdělávání. Od roku 2013 připravuje profesní kvalifikace, rekvalifikace a přípravné kurzy se zaměřením na elektrikáře, CNS stroje, obráběč kovů a nástrojař. Jsou schopni připravit nabídku dle požadavků firem, úřadů práce i jednotlivců.

 

Nabízí: čtyřletý studijní obor s maturitou:

Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky

 

            tříleté učební obory:

Obráběč kovů

Nástrojař

Elektrikář (se zaměřením na slaboproud a automatizaci)

Elektrotechnické a strojně montážní práce

Opravář zemědělských strojů (opravář – řidič a svářeč)

Podkovář a zemědělský kovář (kovář a podkovář)

Zemědělec – farmář (provoz farmy a chov koní)

 

            nástavbové studium pro absolventy učebních oborů:

Mechanik elektrotechnik

Provozní technika

Podnikání (živnostník)

 

            další vzdělávání nabízí v těchto oblastech / zaměření:

Školení podle vyhlášky č.50/1978 Sb.

Profesní kvalifikace - Elektrikář, obráběč kovů, nástrojař

Rekvalifikační kurz  - Základy elektrotechniky; Mechanik seřizovač pro NC stroje a linky

Stipendia pro vybrané obory strojní a elektro

Řidičský průkaz skupiny B, T, C a svářečský průkaz

Europass pro žáky

Odborné semináře, rekvalifikace a mezinárodní projekty

 

            Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici nabízí široké uplatnění v opravárenství, servisních službách, kovářské a podkovářské práce, v provozech zemědělských, lesnických, strojírenských a profesích řidič a svářeč.

            K vybavení školy patří fitcentrum, venkovní hřiště, tenisové kurty, autoškola, multimediální učebna, zájmový sportovní a umělecký kroužek, nápojový a potravinový automat.

            Cílem Tematického dne na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici bylo zvýšit povědomí žáků o fungování této školy a především jim přiblížit konkrétní studijní a  učební obory, praktické zkušenosti a dovednosti získané v hodinách odborného výcviku i  pomoci jim při důležitém životním rozhodování o dalším směřování po ukončení povinné školní docházky.

 

 

                                                                                  zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                       členka realizačního týmu