Ukliďme česko

21.04.2016 09:15

V pondělí 18. 4. se naše škola zapojila do celostátní akce "Ukliďme česko". Do, už několikátehé ročníku, této akce se naše škola zapojila poprvé a hlavní impulzem pro nás byla snaha přispět ke zlepšíní životních podmínek v Hanušovicích. V den akce byly, zvláště na I. stupni, 2 - 3 VH věnovány diskusy s žáky o nakládání s odpadem, možnostech třídění odpadu a důležitosti ochrany řivotního prostředí. Potom jsme vyrazili ven a vrhli jsme se na předme určená místa a trasy a snažili jsme se, aby po našem projití byla daná místa  bez poházených odpadků a jiného smetí. Pracovali jsme v okolí školy, ale i v oblasti zahrádek nad nádražím, na Vinicích, kolem elektrárny a starší ročníky se vydaly do okolí vlakového nádraží a na sídliště Holba. Celkem se nám podařilo sesbírat více jak 130 kg odpadů, ze kterého se nám podařilo i asi čtvrtinu vytřídit.

Za celou akci patří všem žákům školy velký dík a doufáme, že po tom, co každý žák poznal, jak je pracné uklízet poházené odpadky, je příště radši vyhodí do koše. Chtěli bychom také poděkovat panu Ambrozovi z MěÚ Hanušovice za dodání pytlů a pomoc při odvozu sesbíraného odpadu.

 

PJ