Únor 2019

23.04.2019 08:59

V únoru jsme pokračovali v pokusech s atmosférickým tlakem – zkoušeli jsme si opět řadu pokusů. Také jsme se pokoušeli vyrobit podle našeho „třídního fyzika“ – Marka Koletschky –vlastní prskavku – nebo snad pochodeň – ze špejle a z vosku. Je třeba říci, že jakékoliv pokusy se svíčkami jsou mezi dětmi velice oblíbené. Poprvé jsme měli s výrobou prskavek problémy – Marek nebyl ve škole a my jsme si sami nevěděli moc rady. Ale podruhé už byli úspěšní všichni žáci. Ve třídě byl zápach k nedýchání, málem jsme propálili učitelský stolek, ale byli jsme při výrobě úspěšní – a to je hlavní!

     Také jsme si vyzkoušeli různé experimenty s plazmovou koulí!