Upozornění školní jídelny

30.09.2016 08:52

Vážení strávníci, 

pokud žák, zákonný zástupce žáka, strávník ukončí odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Hanušovice, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedoucí školní jídelny, a to nejpozději den předem, před skončením odebírání obědů. Odhlášení může proběhnout též emailem. 

Děkujeme za pochopení.

František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice