Vánoční brännball

19.12.2014 12:49

    Dne19. prosince 2014 se v naší tělocvičně uskutečnil turnaj ve "vánočním brännballu". Brännball je kolektivní pálkovací hra, která pochází ze Švédska. Má určité rysy společné se softballem a baseballem. V této hře žáci rozvíjí několik pohybovýchschopností - (např. rozvoj rychlosti, reakce aj..), ale i nejednu pohybovou dovednost - (např. technika odpalu, chytání a přesnost házení míče aj..). Hrálo se dle oficiálních pravidel, upravených o prostorové možnosti naší tělocvičny.

    Turnaj byl určen pro žáky II. stupně, (tj. 6. - 9. třída). Každá třída sestavila jeden šestnáctičlenný tým, který muselmít na své soupisce min. 5 holek. Zúčastnění žáci byli rozděleni do dvou věkových kategorií:

- Kategorie III. (třídy 6. A, 6. B, 7. A),

- Kategorie IV. (třídy 8. A, 9. A, 9. B).

    V každé kategorii se mezi sebou jednotlivá družstva utkala systémem "každý s každým".

    V turnaji nešlo ani tak o ceny a o vítězství, ale především o to, jak si poslední školní den v kalendářním roce 2014 zpříjemnit školní docházku. Záměrem vyučujících tělesné výchovy bylo především podpořit pohyb současných žáků. 

VÝSLEDKY

    V každé kategorii byla podle pořadí vyhlášena všechna tři družstva. Nikdo se nezranil, všichni to ve zdraví přežili a na konci turnaje se mezi sebou utkala vítězná družstva z každé kategorie v tzv. "superfinále".

 KATEGORIE 6. - 7. třída:

1.     místo - FC Nám se nechce (6. A)

2.     místo - Kečupáci (7. A)

3.     místo - Bílí draci (6. B)

KATEGORIE 8. - 9. třída:

1.     místo - Pralinky (9. A)

2.     místo - Pivovarníci (9. B)

3.     místo - Candáti (8. A)

SUPERFINÁLE (FC nám se nechce vs. Pralinky)

-          Vítěz - Pralinky (9. A)

    Věříme, že si všichni zúčastnění žáci,vyučující a hosté turnaj naplno užili.

    Chtěl bych poděkovat všem třídním a netřídním učitelům II. stupně za pomoc při organizaci.


Za kabinet tělesné výchovy T. Rajnoha