Významné ocenění hanušovické základní škole v Regionálním centru v Olomouci

05.04.2013 05:30

 

V úterý 26. března 2013 se uskutečnil v Regionálním centru v Olomouci 3. workshop projektu globálního grantu: „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ – Na správné cestě.

Po zahájení a rozdělení organizačních úkolů následovalo vyhodnocení roční práce v uvedeném projektu určeného pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – s poruchami učení, chování a dalšími druhy zdravotního postižení. Ze všech 24 zainteresovaných škol Olomouckého kraje byla, jako jediná, oceněna hanušovická základní škola za svou aktivitu v podobě konaných exkurzí do výrobních podniků, tematických dnů na střední školy, besed i konkrétní práce se žáky formou výukových hodin či dnů včetně písemného zpracování těchto akcí s příslušnou fotodokumentací. Toto významné ocenění převzal ředitel školy Ing. František Felner společně s výchovnou poradkyní PaedDr. Vladimírou Žídkovou, která je členkou realizačního týmu projektu.

Veškeré tyto aktivity jsou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělání – zdarma. Cílem školního projektu je zapojení těchto žáků takovým způsobem, abychom jim podporou a zprostředkovanými informacemi pomohli ve správném rozhodnutí při budoucí volbě povolání a obohatili je znalostmi a dovednostmi tak, aby dokázali plnit povinnosti svobodného občana demokratické společnosti. S určitou odlišností často souvisí i jisté vyloučení, mnohdy nechápání svých práv a povinností, běžných pravidel a mantinelů, s tím zhoršené uplatnění se a následně celková demotivace k úspěšnému dostudování, zaměstnání a zapojení se do společnosti. Exkurze a tematické dny žákům umožňují seznámit se na vlastní oči s výrobním procesem jednotlivých podniků v kraji i prohlédnout si střední školy.

Toto ocenění je motivující a zároveň zavazující pro další klíčové projektové aktivity směřující k pozitivnímu formování osobnosti ve smyslu stanovení hodnot a dalšímu směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vhodné obory následného studia a získání společenského uplatnění.

 

Vladimíra Žídková,

členka realizačního týmu projektu