Vzdělávací beseda "Tonda obal na cestách"

29.03.2017 09:17

    Dne 29. 3. 2017 se na naší škole uskutečnila vzdělávací výstava „Tonda obal na cestách“. Byla určena pro žáky 1. – 7. ročníku.

    Lektoři žáky seznámili se vznikem různého odpadu v naší společnosti. Dále se také žáci dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj může vyrábět. Žáci měli také možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů, roztřídit různé druhy odpadu do správných popelnic apod.

     V neposlední řadě si mohli všichni žáci zasoutěžit formou různých vědomostních otázek z odpadového hospodářství.

 

Mgr. Tomáš Rajnoha, koordinátor EVVO

 

Foto: