Zahájení školního roku

11.09.2019 05:49

Zahájení školního roku 2019/2020 v hanušovické škole

V pondělí 2. 9. 2019 proběhlo ve školní jídelně slavnostní zahájení školního roku pro naše nové prvňáčky. Žáci ze starších ročníků připravili program pod vedením paní učitelky Anny Janočkové. Je potřeba připomenout, že tito starší žáci se na vystoupení připravovali i přes prázdniny, za což jim patří velký dík.

Na druhý den, 3. 9. 2019 se v tělocvičně školy uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti všech žáků, pedagogů a našich hostů – pana starosty Marka Kostky, předsedy školské rady pana Jiřího Fialy, zástupce Lesů ČR pana René Šebka, pana Karla Svobody z firmy Dřevostav, zástupce Policie ČR, obvodního oddělení pana Michala Kvapilíka a zástupce farnosti o. Artura Gurky. Školní rok jsme zahájili společným zpěvem české hymny, poté žáky přivítal pan starosta spolu s panem ředitelem.

Věříme, že letošní rok bude úspěšný nejen pro naše prvňáčky a pro ty, kteří vycházejí, ale též pro všechny ostatní žáky naší školy.

ZŠ Hanušovice

Fotogalerie: Zahájení školního roku