Zápis do 1. třídy

11.02.2013 14:30

Ve čtvrtek 7.2. se na naší škole uskutečnil zápis nových prvňáčků. Celý zápis byl již po několikáté pojat formou dílen, ve kterých děti, které byly rozděleny do skupinek, plnily různé úkoly. Jako červená nit se celým zápisem vinula kniha od Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce".

Děti se se svými rodiči shromáždily v 15 hod v jídelně školy, kde se po nezbytných "formalitách" podívaly na kousek pohádky "O panence, která tence pakala". Po skončení ukázky se i v jídelně objevila panenka, která byla smutná, že nemá žádné hračky a porposila děti, aby jí nějaké donesly. Děti se se svými rodiči rozdělily do skupinek, každou skupinku si vzal na starosti jeden deváťák, aby ve škole nazabloudily, a všichni se společně vydali do jednotlivých dílen, které byly pojmenovány podle jednotlivých příběhů z knihy o pejskovi a kočičce. V dílnách děti ukázaly, jak umí barvy, jak rozlišují geometrické tvary, jestli dokážou nakreslit postavu a obkreslovat podle předlehy, zda jsou obratné a také třeba, jaké znají zvířátka a jestli umí nějakou básničku.

V každé dílně dostaly děti na pomátku drobný dárek a také celá skupinka dostala pro smutnou panenku hračku. Po absolvování pěti dílen se všichni vrátili do jídelny, kde děti předaly penence získané hračky a převzaly si pamětní list a potvrzení o přijetí do školy.

I když tato forma zápisu je oproti "klasickému" delší, všem se moc líbil a budoucím prvňáčkům ukázal, že i ve škole může být zábava. Děkuji za pomoc při organizaci zápisu všem učitelkám I. stupně, dále pak deváťkům a ostatním žákům školy za pomoc při organizaci jednotlivých dílen a v neposlední řadě také kuchařkám, které upekly pro děti muffiny a udělali jim pití.

 

PJ