Zápis ze zasedání 13. 2. 2019

20.02.2019 11:41

1)  Projekt – Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol:

termín: 19. 2. 2019, 26. 2. 2019, určeno pro žáky 1. a 2. stupně

2)  Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce:

termín: 14. 2. 2019, určeno pro žáka - David Tomaško, IX. A

3) „Už jsem čtenář“ – návštěva Městské knihovny v Hanušovicích:

termín: 28. 2. 2019, určeno pro žáky: I.A

4)  Interaktivní blok PPP a SPC Šumperk – Klima třídy – prevence rizikového chování:

termín: 4. 3. 2019, určeno pro žáky VI.A, 8. 3. 2019, určeno pro žáky VI.B

5)  Adopce na dálku:

příspěvky z vánočních charitativních dílen a zpívání a recitace u vánočního stromu

6)  Komunitní kruhy ve třídách:

třídnické hodiny

7)  Projevy vandalismu v chování některých žáků školy:

poškozování majetku školy na toaletách a v prostorách školy

8)  Příprava žáků 9. tříd na školní akademii:

kulturní akce školy, termín: 26. 6. 2019, určeno: pro žáky školy, rodiče, pedagogy

9)  Postup úspěšných recitátorů do okrskového kola:

termín: 20. 3. 2019, čas: od 8:30 hod., místo: SVČ a ZpDVPP Doris – Komín Šumperk

10)  Postup do krajského kola olympiády v českém jazyce:

termín: 4. 4. 2019, místo: Olomouc, určeno: A. Malasková

11)  Schůzka školní samosprávy – předsedů tříd:

termín: 7. 3. 2019, určeno pro předsedy tříd I. a II. stupně

12)  Schránka důvěry:

nápady, náměty, rady, dotazy, připomínky, stížnosti

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy