Zápis ze zasedání 14. 12. 2016

16.12.2016 11:45

 

 

1)   Charitativní vánoční řemeslné dílny 1. a 2. stupně:

      ZŠ Hanušovice, čtvrtek 15. 12. 2016, od 16:00 – 18:00 hod.

2)      Kulturní vystoupení recitačního kroužku s vánočním programem:

Dům pečovatelské služby v Hanušovicích – pátek 16. 12. 2016 v 10 hodin

3)      Etická dílna:

,,Šťastná rodina“ – 7. ročník, úterý 20. 12. 2016, 9:35 – 12:55 hod.

,,Můžeš se rozhodnout“ – 8. ročník, úterý 3. 1. 2017, 9:35 – 12:55 hod.

,,Přátelství“ – 6. B, středa 11. 1. 2017, od 7:45 – 9:20 hod.

4)      Vánoční florbal pro žáky II. stupně:

Tělocvična - čtvrtek 22. 12. 2016 – od 8:00 – 12:00 hod.

5)      Interaktivní blok – Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk:

,,Klima v naší třídě“, 6. ročník, úterý od 8:30 – 12:00 hod.

6)      Nábor:

6. 1. 2017 – Obchodní akademie Mohelnice

6. 1. 2017 -  Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh

7)   Sociometrie ve třídách 1. a 2. stupně:

       leden 2017 - výsledky sociometrického šetření  - námět pro práci se třídou

8)   Komunitní kruhy na 1. a 2. stupni:

       vztahy mezi žáky ve třídě, bezpečné klima školy

9)   Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd:

       pondělí 30. 1. 2017 v 7:45 hod. v multimediální učebně M1

10) Schránka důvěry:

       rady, nápady, návrhy, náměty, připomínky, stížnosti

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy