Zápis ze zasedání 14. 12. 2017

17.12.2017 16:29

Program:

1)      Praktická přednáška I. pomoci:

termín: 18. 12. 2017, určeno pro třídy  - 5.A, 5.B; čas: 8:35 – 12:00 hod. – dle rozpisu

2)      Exkurze: Planetárium Hradec Králové, betlém v Třebechovicích:

termín: 20. 12. 2017, určeno pro třídy -  5.A, 5.B

3)      Etické dílny paní Stehlíkové:

termín: 20. 12. 2017, určeno pro třídy – 6.B, 8.A, 8.B – dle rozpisu

4)      Společné zpívání:

termín: 20. 12. 2017, určeno pro žáky I. stupně, čas: 4. vyučovací hodina

5)      Školní projekt: ,,Ovoce a mléko do škol“

termín: II. závoz  - prosinec 2017, určeno pro žáky školy

6)      Vánoční turnaj:

termín: 22. 12. 2017, určeno pro žáky II. stupně, čas: 9:35 – 12:00 hod.

7)      Kontrolní vyšetření žáků se SVP pracovnicemi SPC Mohelnice:

termín: 23. 1. 2018, určeno pro 5 žáků speciální třídy, čas: 8:00 – 12:00 hod.

8)      Třídní kola v recitaci:

termín: leden 2018, určeno pro žáky I. a II. stupně

9)      Pololetní pedagogická rada:

termín: 25. 1. 2018, čas: od 13:30 hod., určeno pro pedagogy školy a jejich asistenty

10)  Předávání pololetního vysvědčení:

termín: 31. 1. 2018, čas: bude upřesněn

11)  Pololetní prázdniny:

termín: 2. 2. 2018

12)  Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd:

termín: 29. 1. 2018, čas: 7:45 hod., místo: multimediální učebna M1

13)  Schránka důvěry:

nápady, návrhy, dotazy, připomínky, stížnosti

 

  

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy