Zápis ze zasedání 17. 12. 2015

22.12.2015 09:11

1) Předvánoční charitativní dílny pro rodiče s dětmi a veřejnost

         termín: pondělí 21. 12. 2015 od 16:00 – 18: 00 hod.; z: organizátoři akce

2) Přinese mi vánoční přání povolání mých snů? aneb Poradenský den ve znění: „ Každý dělá dobře to, co dělá rád.“

          termín: pondělí 21. 12. 2015 od 16:00 – 18:00 hod. v kabinetu VP; z: Ží

3) Třídní besídky jednotlivých tříd I. a II. stupně

          termín: úterý 22. 12. 2015 v dopoledních hodinách; z: třídní učitelé

4) Vánoční vybíjená

          termín: úterý 22. 12. 2015 od 9:00 – 12:00 hod., určeno pro žáky II. stupně, z: Ru+9.A

5) Etické dílny

          termín: pondělí 4. 1. 2015 – 7.B: 1. – 2. hod.; z: Di, 7.A: 3. – 4. hod.; z: Lá

6) Nábory profesních odborníků

          termín: 5. 1. 2015 6. vyuč. hod., SOŠ a SOU stroj. a stav. Jeseník; určeno 9.A, z: Ží, Ru

7) Interaktivní blok – Městský úřad Šumperk

          termín: úterý 12. 1. 2015, určeno: 6.A + 6.B: 3. – 4. hod.; z: Wi+Vo

8) Interaktivní blok  - Středisko výchovné péče - Dobrá Vyhlídka Šumperk

          termín: 14. 1. 2015, určeno: 8.A: 1. – 2. hod.; z: Wi, Vo

9) Schůzka školní samosprávy – předsedů a místopředsedů tříd

          termín: pondělí 18. 1. 2015 v 7:45 hod. v multimediální učebně M1; z: Ží+třídní učitelé

10) Schránka důvěry

          bez připomínek a stížností

   

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy