Zápis ze zasedání 18. 1. 2016

25.01.2016 05:09

1) Etické dílny – 4. 1. 2016: 1. a 2. hod. 7.B – z: Di; 3. a 4. hod. 7.A – z: Lá

2) Poučení dětí ohledně kontaktu s cizími osobami – lákání při cestě do školy, ze školy, z kroužků atd. na různé předměty, aktivity, dobroty – do auta nebo na jiná místa v doprovodu cizí osoby – hlásit třídnímu učiteli, případně Policii České republiky

3) Informace o školním projektu: „Adopce na dálku“- dopis, video a nové fotografie adoptivních dívek – informace školního metodika prevence – p. Jany Winklerové

4) Nábor profesních odborníků – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  strojírenské a stavební Jeseník, 9.A – 5. 1. 2016, 6. vyučovací hodina, z: Ží, Ru

5) Lyžařský výcvik 5. - 6. tříd – 11. 1.2016 – 13. 1. 2016

6) Lyžařský výcvik 7. tříd – 18. 1. 2016 – 22. 1. 2016

7) Lyžařský výcvik 3. – 4. tříd – 25. 1. – 27. 1. 2016

8) Vysoká absence žáků ve speciální třídě – 12. 1. 2016 v 9:30 h. – jednání

s kurátorkou paní Mgr. Lenkou Hamalovou - OSPOD Šumperk, tř. učitelkou a rodiči

9) Středisko výchovné péče – interaktivní blok – 14. 1. 2016, 8.A: 1. a 2. hod., z: Wi, Vo

10) Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2015/2016 – 19. 1. 2016 – 14 hod.

11) Pololetní pedagogická rada – 21. 1. 2016 od 13:30 hod.

12) Pololetní vysvědčení – 28. 1. 2016

13) Pololetní prázdniny – 29. 1. 2016

14) Schůzka školní samosprávy – předsedů tříd – 25. 2. 2016 od 7:15 – 7:45 hodin

15) Schránka důvěry – bez dotazů a připomínek

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy