Zápis ze zasedání 19. 10. 2017

30.10.2017 07:56

Program:

1)      Pokračující plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku:

termín ukončení: 23. 11. 2017

2)      Exkurze vycházejících žáků  - ,,Scholaris 2017“ – prezentační výstava SŠ a VOŠ:

termín: 7. 11. 2017, čas: od 9:00 – 12:00 hod., sportovní hala Gymnázia Šumperk

3)      Pedagogická rada:

termín: 16. 11. 2017, čas: od 13:30 hod., určena: pro pedagogické pracovníky

4)      Třídní schůzky:

termín: 16. 11. 2017, čas: od 16:00 – 18:00, určeno: pro zákonné zástupce žáků školy

5)      Setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci SŠ Olomouckého a Pardubického kraje:

termín: 16. 11. 2017, čas: od 16:30 – 18:00 hod., školní jídelna při ZŠ a MŠ Hanušovice

6)      Filmové představení – Brazílie:

termín: 24. 11. 2017, čas: od 9:15 – 12:00 hod., určeno: pro žáky 9. tříd

7)      Nábory profesních odborníků ze středních škol do 9. tříd:

termín: 30. 10. 2017, čas: 7:45 – 8:30 hod., Střední odborná škola Šumperk

termín: 13. 11. 2017, čas: 7:45 – 8.30 hod., SŠ železniční, technická a služeb Šumperk

termín: 20. 11. 2017, čas: 7:45 – 8:30 hod., SŠ gastronomie a farmářství Jeseník

8)      Vitamínový den:

termín: 13. 11. 2017, určeno pro žáky 2. – 5. třídy

9)      Sběr papíru:

termín: 22. 11. 2017, čas: 10:00 – 16:00 hod., místo: u vchodu do tělocvičny

10)  Schůzka školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd:

termín: 27. 11. 2017, čas: od 7:45 hod., místo: multimediální učebna: M1

11)  Schránka důvěry:

nápady, návrhy, dotazy, připomínky, stížnosti

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                            výchovná poradkyně školy