Zápis ze zasedání 19. 9. 2016

20.09.2016 13:21

1)      Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků  - 1. 9. 2016

2)      Exkurze v měsíci září:

-          Faunapark Horní Lipová – 13. 9. 2016, 6. ročník

3)      Sportovní akce v měsíci září:

-          plavecký výcvik  - 2. a 3. ročník

-          OF Atletický čtyřboj Šumperk – 22. 9. 2016 – vybraní žáci 6. – 9. r.

-          Přespolní běh Hanušovice – okr. kolo  –27. 9. 2016 – vybraní žáci 6. – 9. r.

4)      Další akce v měsíci září:

-          nábor profesních odborníků ve třídě 9. A

1.      Průmyslová střední škola Letohrad – 23. 9. 2016

2.      Střední zdravotnická škola Šumperk – 26. 9. 2016

-          turistická vycházka 1. a 2. stupně – 30. 9. 2016

-          dopravní hřiště Mohelnice – 29. 9. 2016, 4. ročník

5)      Prevence rizikového chování žáků:

-          neomluvená absence žáků – omluva do 3 dnů nepřítomnosti žáka

-          agresivní chování mezi spolužáky a žáky školy

-          bezpečné chování ve škole i na mimoškolních akcích

6)      Výchovné poradenství na škole:

-          informace pro vycházející žáky – ,,Scholaris 2016“ – 3. 11. 2016 Šumperk

-          konzultační hodiny: čtvrtek od 10:30 – 12:00 hod, po předchozí domluvě i  v odpoledních hodinách

7)      Schránka důvěry: připomínky, stížnosti, pochvaly

 

 

Zpracovala: PaedDr. Vladimíra Žídková

                        výchovná poradkyně školy